Martien Poels

Na dit zeer uitvoerige verhaal van Arnold Aalders werd Martien Poels geïnterviewd. Dit op advies van Arnold Aalders. Ook Martien Poels herinnert zich nog deze bijzondere gebeurtenis en het verheugde hem hierover nog eens te kunnen praten.  De dag na het feest werd er na gepraat. O.a. met de vicevoorzitter en de penningmeester, Martien Poels en Tijn Swinkels. Er waren meer mensen bij en er werd begonnen met het inzamelen van geld voor het Caecilia 200 feest. De inleg was gebonden aan de prijs van een postzegel. Het geld werd geïnd op de zaterdag vóór Lieshout kermis ’s avonds om 6 uur. De eerste paar jaar was Martien penningmeester van die club. Er werd een rekening geopend en er werd een speciaal rentepercentage bedongen. Voorwaarde was dat er 100 jaar lang geen opnames zouden zijn. Dat is met Toon Vermeltfoort besproken en er werd een rentepercentage afgesproken van 10%. 

Martien herinnert zich niets van een gang naar de notaris. Dat is zeker in de eerste drie jaar dat hij penningmeester was niet gebeurd. Martien zegt dat in het archief beslist de notariële acte te vinden moet zijn met daarop de juiste datum en misschien ook met de personen die aanwezig waren. 

Arna stuurde herinneringen rond over de betaling. Er werd aanvankelijk cash betaald, maar later gingen mensen ook geld storten. In 1988 stapte Martien Poels uit de harmonie. Het 110 jarig bestaan heeft hij nog meegemaakt.