update Corona / COVID 19

Vanwege het Coronavirus en het landelijk advies om ook het aantal sociale contacten tot een absoluut minimum te beperken, hebben wij als bestuur van Harmonie St Caecilia besloten om alle geplande activiteiten, repetities, lessen (met uitzondering van online lessen) t/m 6 april niet door te laten gaan.

De landelijke en provinciale aangekondigde maatregelen en adviezen zijn nog volop in beweging. Dat zal de komende weken niet anders zijn. Wij houden dit nauwgezet in de gaten. Volg daarom de berichtgeving via de mail, op onze website en sociale media in hoeverre we ook maatregelen nemen voor de periode na 6 april.

Wij betreuren het dat alle activiteiten van onze vereniging niet door kunnen gaan, maar vinden de gezondheid van jullie allen en het publiek van groter belang dan het laten doorgaan van de activiteiten.