Sjef van Heugten

Van het een komt het ander en op advies van Martien Poels werd een interview gehouden met Sjef van Heugten. Sjef was er bij, zegt hij, toen na het opruimen besloten werd een fonds te starten voor het 200 jarig bestaan. De naam van Sjef komt echter niet voor op de lijst van de eerste dertien personen. 

Sjef zegt zich te herinneren dat er op zaterdag met Lieshout kermis bij Brox, later Moorees, ingelegd werd. In het begin werd er contant betaald. Sjef doet dat nog steeds. Er wordt nu (september 2014) betaald met een bedrag ter waarde van drie postzegels van een brief. 

Ook met de laatste kermis is Sjef weer geweest. Hij noemt Monique van Vlerken, Herman van Loen en Ferd van Hout die dan aanwezig waren.  

Vanaf het begin doet Sjef mee. Hij is 90 jaar oud en is nog steeds lid van de harmonie. Destijds ook al. Hij is nu erelid. Hij deed samen met zijn vrouw Jo de catering in het Jeugdhuis, later Dorpshuis. Toen ze gestopt zijn met het Jeugdhuis, zijn ze allebei erelid geworden van de harmonie. 

Destijds met het feest hielp hij mee als vrijwilliger, zodoende was hij aanwezig. Hij heeft vakantie opgenomen om bij het feest te kunnen helpen.

Ook met de viering van 125 jaar heeft hij meegeholpen. Herman van Meijel was toen voorzitter van de harmonie. 

Ook ging hij mee naar Duitsland. Samen met zijn vrouw Jo ging hij met de auto en niet met de bus mee. Hij ziet de mensen van het stortingsfonds elk jaar. Hij herinnert zich de afspraken dat pas bij 200 jaar bestaan geld opgenomen mag worden. 

Kort na dit interview is Sjef overleden.