Voorwoord – grondleggers

Na een jarenlange voorbereiding werd in 1976 het eeuwfeest van Harmonie St. Caecilia gehouden. Veel mensen uit het dorp waren bij de aanloop naar dit feest betrokken. Het werd een feest om nooit te vergeten en in het boek Jubileumuitgave 2001 wordt hiervan uitvoerig verslag gedaan. Een feestelijke H. Mis, de wereldpremière van de suite “Lieshout en zijn molens”, de zon hoog aan de hemel, een grandioos feest in de tent, ossen aan het spit. Kortom het feest had alles wat een feest moet hebben. 

En toen … nog volledig in de feestroes, werd er gesproken over de viering van 200 jaar Caecilia. Bestaat de harmonie dan nog wel? Bestaat Lieshout dan nog wel? Ondanks deze onzekerheden werd tijdens het opruimen en napraten door de aanwezigen een bijzondere overeenkomst gesloten. Het geldpotje dat bij Hotel Brox werd neergezet, als vergoeding voor het toiletbezoek door de feestgangers in het dorp, werd de financiële basis voor het kapitaal waarmee Caecilia 200 gevierd gaat worden. 

Nu, 40 jaar later, rond 2016, werden gesprekken gehouden met de mensen van het eerste uur. Ieder had daarbij een bijzonder verhaal. Tijdens de gesprekken waren al diverse mensen overleden, of overleden kort na het interview. Reden te meer om deze bijzondere gebeurtenis vast te leggen voor het nageslacht. 

Hoe het begon …

Het feest is afgelopen en het grote opruimen is begonnen. Een voor de grap neer gezet schoteltje bij het toilet bij Brox blijkt ongeveer f. 30,00 te bevatten. Iemand roept dat dit het beginkapitaal is voor het volgende eeuwfeest. Men besluit het groots en officieel aan te pakken. Van de aanwezigen worden de namen genoteerd:

Grard Foolen, lid van de harmonie; zijn dochter Marion Foolen, de jongste van het stel; Piet Foolen; Piet van Hout, de burgemeester van Lieshout; Gerard van de Laar, ook lid van de harmonie; Leo van Lieshout, naar later blijkt slechts aanwezig uit hoofde van zijn functie als journalist van het Helmonds Dagblad; Ger Meeuwis, ambtenaar afdeling financiën van de gemeente Lieshout; Piet Meijers, lid van het comité Caecilia 100; Martien Poels, bestuurslid van de harmonie; Wim van Rooij, lid van de harmonie; Tijn Swinkels, voorzitter van de harmonie; Arna Vereijken, secretaresse van de burgemeester; Harrie van de Vossenberg, lid van de harmonie. Deze dertien mensen stonden op de lijst van het eerste uur. Zij zijn de stichters van het fonds Caecilia 200. Later kwamen daar meer mensen bij.