Houdoe 2020, hallo 2021!

Wat is het jammer dat we ons in 2020, als muziekvereniging zo weinig aan de Lieshoutse en Mariahoutse samenleving hebben kunnen laten zien en horen.

Na ons geslaagd Eurovisie-carnavalsconcert is het stil geworden. Erg stil.
Was er een moment van versoepeling, dan volgde al snel weer een aanscherping van de regels. Met de mogelijkheden die ons geboden werden, hebben we gedaan wat mogelijk was. Echter ons laten horen, ons laten zien, is er helaas niet van gekomen. Juist dat is waar wij, maar ook anderen, zo van kunnen genieten. 

Ook ons nieuwjaarsconcert kon helaas niet door gaan

Gelukkig heeft iedereen veel begrip getoond voor de maatregelen die wij als vereniging telkens weer moesten nemen. Geen concerten, geen serenades bij de opening van de kermissen, geen huldiging van gouden echtparen. Slechts een paar voorbeelden waarbij we normaal voor die fijne muzikale noot hadden gezorgd.

Het doet ons dan ook enorm goed, te merken dat de Lieshoutse en Mariahoutse samenleving onze vereniging een warm hart toe blijft dragen. Niet als publiek of toehoorders, maar zeker wel financieel. Wij denken dan aan de mooie opbrengsten van de fietsenbeurs, de Rabo ClubSupport, de wijnactie en de oliebollenactie. Ook een dankjewel voor de Rabobank is zeer zeker op zijn plaats. Opbrengsten waaruit blijkt dat jullie ons niet vergeten zijn. Opbrengsten die ons steunen om verder te kunnen gaan. We kunnen dan ook oprecht spreken van “jullie harmonievereniging”!

Hartelijk dank hiervoor! Wij kijken er dan ook naar uit om in 2021 weer veel van ons te laten horen. Hoe lang het nog gaat duren, is echter nog de vraag. Tot die tijd zullen we ons rustig moeten houden, ons moeten houden aan de maatregelen die de deskundigen ons opleggen. We kunnen en mogen 2020 niet vergeten, hiervoor is er te veel gebeurd. Toch hopen we met z’n allen dat 2021 ons weer de ruimte gaat bieden om ons weer laten horen, ons weer laten zien. 2021 mag wat minder stil worden in het dorpshuis en in de straten van Lieshout en Mariahout.

In het vertrouwen dat de komende maanden in het teken gaan staan van herstel, van het vaccin, wensen wij jullie allemaal een bijzonder mooi 2021! Blijf gezond, let op elkaar en hopelijk zien we elkaar weer snel onder het genot van onze muzikale klanken en een drankje. 

Met muzikale groet,
Namens alle leden van jullie harmonievereniging St Caecilia Lieshout – Mariahout,

Rien van Kesteren
President