Het Harmonieorkest

Het Harmonie-orkest van Harmonie Sint Caecilia telt ongeveer zeventig muzikanten, met minimaal diploma B. Het orkest verzorgt jaarlijks een tiental concerten in de regio, meestal in samenwerking met andere korpsen. Daarnaast neemt men deel aan concertwedstrijden, waarin het muzikale niveau wordt beoordeeld. Het orkest speelt in de Eerste afdeling van de FKM. Vermeldenswaardig is de …

Slagwerkgroep

De Slagwerkgroep van Harmonie Sint Caecilia bestaat uit ongeveer twintig slagwerkers en komt uit in de Tweede afdeling. Er wordt gebruik gemaakt van alle denkbare slagwerkinstrumenten, zowel gestemd als ongestemd. De muzikanten van de Slagwerkgroep hebben allen weer miniaal het muziekdiploma B. Van drumband naar slagwerkgroepDe drumband die in 1956 is opgericht heeft zich door de …

Seniorenorkest

Op hogere leeftijd, zo lang en zo goed mogelijk muziek blijven maken, dat was de doelstelling van het seniorenorkest bij oprichting in 1994. Gelukkig is het dat nog steeds en daarnaast staat ook gezelligheid bij het muzikale gezelschap hoog in het vaandel. De leden zijn allemaal 55 jaar of ouder. Regionaal orkestHet ledenbestand mag inmiddels regionaal …

Opleidingsorkest

Sinds 1978 heeft harmonie Sint Caecilia een jeugdorkest, later opleidingsorkest genoemd. Het orkest stelt zich ten doel het samenspel te ontwikkelen en te bevorderen, iets wat de leerlingen niet leren bij de individuele muzieklessen.  Als de muziekleerling diploma A heeft behaald mag hij meespelen in het opleidingsorkest en zodra diploma B is behaald, wordt hij …

Leerlingenorkest

Eind 2002 is het zogenaamde Pieporkest opgericht als opstap naar het Opleidingsorkest. Daarmee is in een grote behoefte voorzien. Muziekleerlingen die nog niet het diploma A hebben leren er de eerste beginselen van het samen musiceren. De naam is ondertussen gewijzigd naar leerlingenorkest. Als de nieuwe muziekleerlingen enkele maanden les hebben gehad kunnen ze mee gaan …

Junior Drum Performance

De Junior Drum Performance is de opleidingsslagwerkgroep van onze vereniging. Het orkest is in het leven geroepen door instructeur Ronald Essinger en staat nu onder leiding van Bart Sijmens. Dit slagwerkopleidingsorkest heeft als doelstelling om slagwerkers in opleiding te leren samenspelen in een groep en om hierin steeds moeilijkere en uitdagende stukken te leren. Op …

Leerlingenslagwerkgroep

Je kan niet vroeg genoeg beginnen met samen spelen. Om naast de muzieklessen ook deze vaardigheden te oefenen is de Leerlingslagwerkgroep opgericht. Het orkest is voor slagwerkleerlingen die muzieklessen volgen, maar nog geen diploma A hebben behaald. Zodra het diploma A behaald is mogen de leerlingen doorstromen naar de Junior Drum Performance.  Het Leerlingenorkest Slagwerk …