Opleidingen

opleiding2

Muziek maken is leuk, creatief en gezond. Lid zijn van een vereniging zoals St Caecilia leert je letterlijk ‘samen spelen’.  Een muziek instrument bespelen leer je niet in een week, motivatie en doorzettingsvermogen komen daarbij om de hoek kijken.

Harmonie St Caecilia verzorgt verschillende muziekopleidingen voor instrumenten die passen binnen een harmonieorkest en slagwerkgroep. Wat er gebeurt na aanmelding bij St Caecilia? De Opleidingscommissie neemt de aanvraag in behandeling. Zodra een docent en een instrument beschikbaar zijn, kunnen de muzieklessen van start gaan.

De opleiding
De leerling start met het volgen van muzieklessen onder begeleiding van een professionele docent. De opleiding geschiedt met het oog op het behalen van een diploma A, B, C en D van het Unisono raamleerplan HAFABRA. Bij aanvang van de opleiding wordt het muziekinstrument in bruikleen verstrekt. De lessen worden hoofdzakelijk gegeven in het Dorpshuis van Lieshout.

Na ongeveer twee jaar kan men het A-examen afleggen. Als het A-diploma is behaald gaat men deel uitmaken van het Opleidingsorkest. Ook mag vanaf dan met de harmonie op straat meelopen worden bij serenades en aubades. Natuurlijk gaat men door met het volgen van muzieklessen en na twee jaar kan men opgaan voor het B-examen.

Heeft men het B-diploma behaald dan zal men doorstromen naar het Harmonie-orkest of de Slagwerkgroep.In principe ben je dan klaar met de basisopleiding. Echter bij een harmonie in de eerste divisie, zoals dat bij ons het geval is, is het van belang dat er een groot aantal leden verder studeren en het C- of D-diploma behalen. Voor het C-diploma wordt weer twee jaar studie vereist en voor het D-diploma ook. Hoe verder je komt in de opleiding, hoe langer je les duurt.

Instrumenten
Wij verstrekken de muziekinstrumenten in bruikleen. Muziekinstrumenten zijn ontzettend kostbaar, daar moet dus voorzichtig mee om worden gegaan. De docenten leggen uit hoe je dat het beste doet en hoe het instrument het beste onderhouden wordt.

Lesgeld
Voor de A, B en C opleiding bedraagt het verschuldigde lesgeld (in 2020) € 275,- per jaar. Dit is inclusief de vergoeding voor het in bruikleen hebben van het muziekinstrument.

Om de D opleiding te stimuleren bestaat een speciale regeling. Deze houdt in dat de leerling of ouders het lesgeld zelf aan de docent moeten betalen, maar dat zij na het behalen van het D diploma gedurende een periode van 3 jaar vrijgesteld zijn van het betalen van contributie aan de Harmonie.

Leerlingen die naast hun opleiding ook in het groot orkest van de Harmonie of de Slagwerkgroep gaan spelen, zijn naast het lesgeld ook contributie verschuldigd. Dit is (in 2020) € 175,- per jaar. Over het algemeen is dit na het behalen van het B diploma.

De jongste leerlingen
Geef het plezier van muziek maken door aan jonge kinderen. Met het project ‘Muziekmaatjes’ laten we kinderen spelenderwijs tijdens meerdere bijeenkomsten kennismaken met alle facetten van muziek. Dit  onderleiding van onze docent muziek en jeugddirigent Sophie de Ruijter. Muziekmaatjes is speciaal voor kinderen van 4 tot 8 jaar en met enige regelmaat wordt er een nieuw seizoen van Muziekmaatjes opgestart.

Voor de kinderen uit de groepen 4 van Lieshoutse en Mariahoutse basisscholen worden ook mini slagwerklessen en blokfluitlessen verzorgd. Tijdens groepslessen kunnen kinderen kennis maken met het bespelen van een instrument. De blokfluit en mini-slagwerkleerlingen spelen ook mee tijdens concerten en voorspeeldagen en mogen ze deelnemen aan jeugdactiviteiten van de vereniging.

Voor meer informatie over de beide projecten voor de jongste leerlingen kunt u mailen naar info@harmonielieshout.nl