Stichting Fonds ‘Caecilia 200’

U bent uitgenodigd voor het tweede eeuwfeest van Harmonie St Caecilia! De exacte datum, invulling en locatie zijn nog niet bekend maar het is ergens in 2076. Wellicht lijkt dit wat vroeg, maar het feest staat nu al op de radar van Stichting Fonds ‘Caecilia 200’.

Voor een goed feest is aardig wat geld nodig en daarom is het verstandig om vroegtijdig te beginnen met sparen. Zo ontstond het idee, in 1976 net na het eerste eeuwfeest van de muziekvereniging, om jaarlijks kleine beetjes geld in te zamelen.

Heel veel kleine beetjes

Veel kleine beetjes samen en 100 jaar tijd moeten zorgen voor een substantieel bedrag als aardig startkapitaal, zodat ook het tweede eeuwfeest tot groot succes gemaakt kan worden. Vergelijkbaar met het succes van het eerste honderdjarig jubileumfeest. De aanwezigen van toen, kijken er nog steeds met plezier op terug.

Lees hier de verhalen van toen, het feest en het begin van Caecilia 200.
(hier volgen op een later moment de verhalen)

Het plan is als volgt, Stichting Fonds ‘Caecilia 200’ zamelt (beetjes) geld in:
Wat? drie keer de waarde van een postzegel
Waar? Bavaria Brouwerijcafé, Heuvel 5, Lieshout
Wanneer? Kermiszaterdag, tussen 19.30 uur en 21.00 uur. Ieder jaar weer, honderd jaar lang.
Wie? Een grote groep donateurs en u mag ook doneren! Stichting Fonds ‘Caecilia 200’ beheert het verzamelde geld.

Mocht u verhindert zijn om op kermiszaterdag naar Bavaria Brouwerijcafé te komen is het ook mogelijk om uw bijdrage overmaken op bankrekening nr. NL08 RABO 0307969770 t.n.v. Stichting Fonds Caecilia 200 Lieshout.

Stichting Fonds ‘Caecilia 200’

Het bestuur van Stichting Fonds Caecilia 200 bestaat op dit moment uit: Ferd van Hout, voorzitter / Erik Segers, vicevoorzitter / Arna Vereijken, secretaris / Monique van Vlerken-Reloe, penningmeester / Rob van Kaathoven, bestuurslid.

Grondleggers en hun verhaal

Van een feest, komt een feest. Maar wat als er tussen het ene en het andere feest een periode van maar liefst 100 jaar overbrugd moet worden? Niemand van de initiatiefnemers zal aan het feest kunnen deelnemen. Toch gebeurde het in Lieshout. 

Nelly de Groot legde het verhaal van ‘Caecilia 200’ en haar grondleggers vast. Klink op de onderstaande links voor die verhalen.