Peter Brox

Aangezien de start gemaakt werd bij café Brox werd Jo Brox, de vrouw van Piet Brox, gevraagd voor een gesprek. Jo vond dat niet nodig omdat andere mensen het beter wisten dan zij. Zij verwees naar haar zoon Peter, die destijds in het café werkte. Peter gaf mij de volgende informatie:

“Mijn vader was destijds de eigenaar, maar omdat hij belangen had, heeft hij niet aan de gesprekken deelgenomen. Alles speelde zich af achter gesloten deuren. Hij is uiteraard wel lid geworden en ook ik ben lid, evenals later mijn zoon Axel. Sjef van Heugten was aanwezig op die ochtend, omdat hij de beheerder was van het Dorpshuis. Hij zat niet in het Caecilia comité volgens mij. Wel herinner ik me Gerard van de Laar, Tijn Swinkels, Martien Poels, Arna Vereijken, Piet van den Biggelaar die volgens mij penningmeester was van het comité en natuurlijk Piet van Hout die voorzitter was. Grard Foolen was er ook bij. Die was wel lid van de harmonie en zijn dochter werd ook op de lijst gezet, omdat zij van de jongere generatie was. Leo van Lieshout van het Helmonds dagblad was er omdat hij het in de pers zou kunnen vastleggen. Mijn zoon Axel heb ik later ook lid gemaakt en wie weet maakt hij het 200-jarig feest ook nog mee. Ik weet wel dat ze de inleg bepaald hebben op de waarde van een postzegel voor een brief. Jaarlijks werd met de kermis de inleg gedaan. Dat was na de officiële opening op zaterdag. Caecilia 100 was zo’n geweldig feest geweest en men zat nog helemaal in de flow en er heerste een goede spirit. 

Enkele mensen zijn naar Toon Vermeltfoort gegaan en hebben daar bijzondere afspraken gemaakt. De rente van 1976, het jaar van het feest, zou 100 jaar lang blijven gelden. Er mocht alleen bijgestort worden en 100 jaar lang mocht er niets opgenomen worden. Er zijn statuten gemaakt en daarin is vastgelegd wie het geld zou mogen opnemen en waarvoor. Alleen voor het feest van 200 jaar dus. Ook is vastgelegd wat er zou gebeuren als de harmonie eerder opgeheven zou worden. 

Arna Vereijken werd de secretaris en heeft alles vastgelegd. 

Wat ik me herinner van de inleg met de kermis, is dat de mensen altijd meer gaven. Ze rondden het naar boven af. Ook toen we Euro’s kregen ging men het anders afronden.

Aanvankelijk was er alleen animo bij de oudere leden, maar er werden nieuwe mensen bij gezocht. O.a. Monique van Vlerken is er bij gekomen. Ook Ferd van Hout zorgde voor jong bloed in de club. Zij waren nog kinderen ten tijde van het feest van 100 jaar. 

Er is een lijst van mensen die altijd storten. Met het verstrijken der jaren moet dat een grote pot worden.

Destijds is de grondslag gelegd bij de familie Brox en later is op die plaats Bavaria Brouwerij Café gekomen, die de plek hebben overgenomen. 

Eén keer is men uitgeweken naar het Dorpshuis, toen het café verbouwd werd. Ik hoop dat mijn zoon het feest ooit zal mogen meemaken, waarvoor wij de grondslag gelegd hebben.”