Arna Vereijken

Hier komt de nauwgezetheid van secretaris van het comité, Arna Vereijken, om de hoek kijken. Zij bevestigt het verhaal van Martien Poels. 

“Toen we op maandag 30 augustus 1976 met 96 gulden en 48 cent een rekening bij de Rabobank hebben geopend is deze op naam gesteld van St. Caecilia 2de Eeuwfeest, p/a Ribbiusstraat 9, Lieshout (het adres van Martien Poels, als penningmeester van de harmonie).

Op 1 april 1977 is het Comité Caecilia 100 tijdens een gezamenlijke bijeenkomst officieel opgeheven en tevens werd toen besloten het positief saldo van het eerste eeuwfeest in handen te stellen van de harmonie onder nadere voorwaarden. Dit positieve saldo bedroeg 148 gulden en 26 cent. Dit bedrag is op 24 maart 1977 op rekening van Caecilia 200 gestort. Bovendien was er op 15 januari 1977 1 gulden en 89 cent aan rente bijgeschreven. 

Op 1 april 1977 werd een spaarbankboekje overhandigd aan het bestuur van de harmonie met een bedrag van 246 gulden en 63 cent. Martien Poels was toen penningmeester van de harmonie.

Of er in 1977 nog een inlegavond is geweest kan ik niet achterhalen. Wel bezit ik vanaf 1978 de uitnodigingen voor de jaarlijkse inlegavond. Deze uitnodigingen werden steeds verzorgd en ondertekend door Arnold Aalders als secretaris van de harmonie. De bankafschriften vermelden het adres van Martien Poels.

In 1986 is er een wijziging. De uitnodiging voor de inlegavond is ondertekend door Martien Poels als president van de harmonie en door Piet van Hout als burgemeester. Het bankafschrift vermeldt dan het adres van Piet van den Biggelaar, die als secretaris/penningmeester het kasverslag in dat jaar mee heeft ondertekend.

Zowel in 1987 als in 1988 is de uitnodiging ondertekend door Herman van Loen en Piet van Hout, resp. als vicevoorzitter van de harmonie en burgemeester.

De bankafschriften staan dan op naam van Piet van Hout.

Over het waarom van de wijzigingen in de periode 1986 – 1988 kan ik niets terugvinden en ik kan het me ook niet herinneren, als ik het al ooit geweten heb.

In 1988 is de weg naar de notaris gemaakt en op 21 december 1988 is de akte bij notaris Verhoeven in Helmond ondertekend door Piet van Hout en Herman van Loen als voorzitter en vicevoorzitter van de Stichting Fonds Caecilia 200.

Ondergetekende werd door de secretaris van de Stichting, Piet van den Biggelaar penningmeester en Tijn Swinkels lid.”