Leo van Lieshout

Ook de naam van Leo van Lieshout komt op de lijst voor van de eerste dertien personen.

Op 6 augustus 2014 werd een bezoek gebracht aan Leo van Lieshout. Hij wist niet zo veel gegevens aan te dragen. Leo was destijds journalist van het Helmonds Dagblad en was eigenlijk beroepshalve aanwezig bij Brox. Er werd wat nagepraat over het feest en iemand kwam met het idee om alvast een fonds op te richten voor het feest van Cecilia 200. Hij dacht dat het initiatief van Piet van Hout kwam. Het feest voor het honderdjarig bestaan had veel voorbereiding gevraagd. Twee jaar lang was er gewerkt en er was veel geld nodig geweest. Iemand, Leo dacht dat het Toon Vermeltfoort was, zat voor te rekenen dat bij een inleg, hoe gering ook, na 100 jaar met rente op rente een gigantisch bedrag bij elkaar gespaard zou zijn. Leo herinnert zich het verhaal van de waarde van de postzegel.

Hij heeft enkele jaren bijgedragen, maar kon zich niet herinneren dat hij jaarlijks naar Brox ging om in te leggen. Wel kwam er wel eens iemand aan de deur en ook heeft hij wel eens een boete gekregen. Op een gegeven moment heeft hij een bedrag aan Martien Poels gegeven en gezegd dat het daar mee stopte. Hij vond dat hij als “buitenstaander” die toevallig beroepshalve aanwezig was daar verder geen bijdrage aan moest te leveren. Leo woonde destijds al in Lieshout aan de Albert Botslaan nr. 1 waar hij nog steeds woont. Hij woont er vanaf ongeveer 1972.