Het ritmische verhaal van het Slagwerkconcours

Het worden de belangrijkste vijfenveertig minuten in vier jaar tijd. Slagwerkgroep Harmonie St Caecilia zal zaterdag acht december het beste van haar kunnen te laten horen tijdens het concertconcours in Veldhoven. Een concert met bijzondere werken, waaronder een speciaal voor dit moment gecomponeerd werk.

 

Minimal Overture – Henrico Stevens
Een korte maar krachtige opening, gecomponeerd in een minimalistische muziekstijl.

Kenmerkend voor deze stijl is de herhaling van korte muzikale frases met subtiele variaties, accenten op consonante samenklanken en een duidelijk tempo. De stijlvorm is overgenomen door de huidige pop- en dancemuziek.

 

Musicology – Etienne Houben
De leer en geschiedenis van de muziek, in een muziekstuk. Componist Houben verklankt in vier delen de functie van muziek door de eeuwen heen.

Deel l, Pegan Ritual
Muziek was een van de eerste abstracte uitingsvormen die de mens kende. Iets waarin de mens voor het eerst verschilde van een dier. Pegan Ritual verwijst dan ook naar de woeste prehistorische rituele- en heidense muziek

Deel II, Religion
Vanaf de vroege middeleeuwen was muziek zeer verbonden met religie Het was en is nog steeds onlosmakelijk verbonden met de vele geloofsstromingen die onze wereld kent. Dit deel gaat over de bezinnende en religieuze kracht van muziek.

Deel III, Modernism
Begin 20 e eeuw ontwikkelde muziek zich steeds meer als kunstvorm. Waar voorheen de melodie het belangrijkste onderdeel was, werd nu ritme en klankkleur steeds belangrijker Enkele elementen uit de moderne 20 e eeuwse muziek bepalen dit deel: minimal music, hele toons-toonladders en omkerende melodische reeksen.

Deel IV, Pop Culture
Tegenwoordig is muziek onlosmakelijk verbonden met ons dagelijkse leven. Het is een cultuur op zich geworden, de popcultuur. Vooral dance muziek is een populaire stroming, dit deel is hier dan ook op gebaseerd met elementen uit de ‘dub-step’ stijl. Het ritme en de intense beleving van het publiek bij dance muziek heeft veel raakvlakken met de eeuwenoude stammenmuziek, daarom keert het melodische thema uit het 1 e deel van deze compositie terug in dit opwindende slotdeel.

 

Evolve – Etienne Houben
Met Evolve start een bijzonder deel van het concoursprogramma, want het werk is door Etienne Houben speciaal gecomponeerd voor de slagwerkgroep van Harmonie St. Caecilia.

Evolve, het verhaal
De titel ‘Evolve’ staat synoniem voor evolutie en ontwikkeling, dat is op veel manieren terug te horen in het werk. De compositie begint zo klein als mogelijk is en zal zich steeds verder ontwikkelen naar een geweldige climax, om daarna weer zo klein mogelijk te eindigen.

Het werk is opgedragen aan de geboorte van de dochter van de componist, het ontwikkelen van cel tot mens met de daarbij behorende positieve levenskracht maakt de cirkel weer rond.

Evolve, de muziek
Het ontwikkelen, de thema’s, de opbouw van de melodische lijnen en ritmes zijn gebaseerd op technieken die worden gebruikt in de minimal music.

Naast de rijke klankkleuren van de melodische slagwerkinstrumenten is er een hoofdrol weggelegd voor het ongestemde slagwerk, hierin komen vooral de verschillende set-ups solistisch op de voorgrond. Het bijzondere aan deze compositie is dat naast het hele scala aan slagwerkinstrumenten ook gebruik wordt gemaakt van diverse tracks die door Etienne zelf zijn geproduceerd.