Corona / COVID-19

Vanwege het Corona-virus en het advies om ook het aantal sociale contacten te beperken, heeft het bestuur van Harmonie St Caecilia besloten om een aantal maatregelen te nemen.

De volgende activiteiten gaan niet door:
De repetities van het harmonieorkest, Leerling- en opleidingsorkest, de drie slagwerkgroepen en het seniorenorkest. Dit t/m dinsdag 17 maart.

Voor de muzieklessen geldt als volgt:
De muzieklessen gaan door zoals gepland, tenzij een docent, of leerling aangeeft dat hij/zij door gezondheidsklachten de lessen wil laten vervallen. Ons verzoek is om dit onderling duidelijk te communiceren. Aangeven van de vervallen les geschiedt door de docent of leerling zelf.

De landelijke en provinciale aangekondigde maatregelen en adviezen zijn volop in beweging. Dat zal de komende dagen niet anders zijn. Wij houden dit nauwgezet in de gaten. Volg daarom de berichtgeving op onze website en sociale media in hoeverre we ook maatregelen nemen voor de periode na 17 maart.

Wij betreuren het dat een deel van onze activiteiten niet doorgaan, maar vinden de gezondheid van jullie allen en het publiek van groter belang dan het laten doorgaan van de activiteiten.