Opleidingsorkest

Sinds 1978 heeft harmonie Sint Caecilia een jeugdorkest, later opleidingsorkest genoemd. Het orkest stelt zich ten doel het samenspel te ontwikkelen en te bevorderen, iets wat de leerlingen niet leren bij de individuele muzieklessen.  Als de muziekleerling diploma A heeft behaald mag hij meespelen in het opleidingsorkest en zodra diploma B is behaald, wordt hij toegelaten tot het groot orkest. (voor sommige instrumentgroepen gelden uitzonderingen)

Concerten
Het orkest treedt enkele keren per jaar op. Uitwisselingsconcerten en themaconcerten staan jaarlijks op het programma. Regelmatig worden er ook muziekstudiedagen gehouden met andere opleidingsorkesten uit de omgeving. 

Eind 2002 is het zogenaamde Pieporkest, later leerlingenorkest, opgericht als opstap naar het Opleidingsorkest. Daarmee is in een grote behoefte voorzien. Muziekleerlingen die nog niet het diploma A hebben leren er de eerste beginselen van het samen musiceren. Het Opleidingsorkest staat onder leiding van Sophie de Ruijter.

Repetitie – Het Dorpshuis/grote zaal – maandag 18:30 tot 20:00 uur