Over de Historie

1 augustus 1876… 
Het verhaal gaat dat meneer pastoor met de kermis in zijn maag zat. Alles wat god verboden heeft zou daar plaats vinden en daarom zag hij maar één oplossing: Hij verbood de kermis.

Met het wegvallen van de kermis zag een nieuw clubje het levenslicht. Een dorpsbevolking zonder vermaak is namelijk ook gedoemd om te ontsporen. En om de mensen van Lieshout toch wat vertier te geven leek het meneer pastoor een goed idee een muziekgezelschap op te richten. Een fanfare bestaande uit 18 muzikanten zag het licht.

De club groeit en bloeit, sterker nog, het wordt ook bij de fanfare te gezellig naar meneer pastoors’ zin. Volgens de overlevering besluit hij rond de eeuwwisseling alle instrumenten in een grote kist op te bergen.

Het einde van St Caecilia? Nee, de vereniging is nooit opgehouden te bestaan. Sterker nog.. St Caecilia bestaat nog steeds en is misschien wel, de gezelligste harmonie van Brabant.

Groei
De club verandert door de jaren heen. Het ledental groeit, het niveau stijgt en de fanfare wordt in augustus 1920 omgezet naar een harmonie. Het harmonieorkest klimt stap voor stap door de verschillende divisies omhoog. Zo kwam de toenmalige fanfare in 1913 op de muziekwedstrijden in ’s-Hertogenbosch nog uit in de vierde afdeling. In 1949 promoveerde de harmonie tijdens het concours in Laren naar de voormalige eerste afdeling.

Dirigent Jan Heesakkers bracht het harmonieorkest via de afdeling uitmuntendheid in 1986 naar de ere-afdeling. Tegenwoordig opereert het harmonieorkest onder leiding van dirigent Johan Smeulders in de eerste divisie.

Tijd voor verbreding: de slagwerkgroep (1956)
Niet alleen het orkest groeit, de vereniging dijt ook uit. Zo wordt 1956 de drumband opgericht. Tegenwoordig heet het de Slagwerkgroep, want naast snaredrums gebruikt het orkest namelijk een breed scala aan instrumenten. Het orkest staat trots naast het harmonieorkest als één van de hoofdorkesten van St Caecilia.

Tijd voor wat vrouwelijke inbreng (1970)
Parallel aan de maatschappelijke ontwikkeling evolueert, of beter emancipeert ook de harmonie. Lang was de club een mannenbolwerk, maar meisjes en vrouwen doen vanaf 1970 hun intrede. Bijzonder toen, maar inmiddels is er een evenwichtige verhouding ontstaan tussen vrouwelijke en mannelijke leden.

Tijd voor verdieping: het jeugdorkest  (1987) en het seniorenorkest (1994)
Hoe leer je als leerling het best om in een orkest te spelen? In een orkest! Om muzikanten in opleiding voor te bereiden op hun rol in de twee grote orkesten, de slagwerkgroep en het harmonieorkest, werd het jeugdorkest opgericht in 1987. Inmiddels heet dat orkest het opleidingsorkest, niet iedere muzikant in opleiding is namelijk jeugd. Het leerlingenorkest is later toegevoegd om ook de allerjongste muzikanten een plekje te geven.

Een nog ‘jonger’ en tegelijk ‘ouder’ orkest stamt uit 1994. Een aantal oudere muzikanten die door hun gezegende leeftijd beschikken over meer vrije tijd en dus meer in de gelegenheid zijn om te musiceren, richtte toen namelijk het seniorenorkest op.

Stijgende lijn met hoogtepunten
Hoogtepunten benoemen is lastig, juist omdat het er zoveel zijn. Belangrijk is de omschakeling van fanfare naar harmonie. Beeldbepalend voor de vereniging was de aanschaf van de eerste concertuniformen in ’58, beeldbepalend voor het dorp is de bouw van de muziekkiosk op De Heuvel in Lieshout.

Of zijn het de muzikale prestaties: De concoursen, de wereldpremière van de suite “Lieshout en zijn molens” door Prof. Henk Badings gecomponeerd ter gelegenheid van het Eerste Eeuwfeest. Of de winst van Slagwerkers Niek Gilsing en Pascal Ahout op het Nederlands Kampioenschap.

Hoogtepunten waren zeker ook de concertreizen naar zustervereniging MV Dotternhausen, of recenter de reis naar Trier. Of de vele ‘Sounds’ concerten (Sounds of Caecilia, Sounds of Caecilia XXL, Sounds of Christmas etc), waarbij naast muzikaliteit ook show hoog in het vaandel staat. Concerten voor een breed publiek. Samen met zang, dans, combo, als lijm voor het dorp en de gemeenschap.

Veel is veranderd en veel is bereikt, maar er staat nog veel meer moois te gebeuren! Wat door de jaren hetzelfde is gebleven? Plezier maken door te musiceren, daar werd Fanfare St Caecilia, de 18 man sterke club uit 1876, voor opgericht en dat doen we nog steeds!