Opleidingsorkest

Sinds 1978 heeft harmonie Sint Caecilia een jeugdorkest, later opleidingsorkest genoemd. Het orkest stelt zich ten doel het samenspel te ontwikkelen en te bevorderen, iets wat de leerlingen niet leren bij de individuele muzieklessen.  Als de muziekleerling diploma A heeft behaald mag hij meespelen in het opleidingsorkest en zodra diploma B is behaald, wordt hij …

Leerlingenorkest

Eind 2002 is het zogenaamde Pieporkest opgericht als opstap naar het Opleidingsorkest. Daarmee is in een grote behoefte voorzien. Muziekleerlingen die nog niet het diploma A hebben leren er de eerste beginselen van het samen musiceren. De naam is ondertussen gewijzigd naar leerlingenorkest. Als de nieuwe muziekleerlingen enkele maanden les hebben gehad kunnen ze mee gaan …

Junior Drum Performance

De Junior Drum Performance is de opleidingsslagwerkgroep van onze vereniging. Het orkest is in het leven geroepen door instructeur Ronald Essinger en staat nu onder leiding van Bart Sijmens. Dit slagwerkopleidingsorkest heeft als doelstelling om slagwerkers in opleiding te leren samenspelen in een groep en om hierin steeds moeilijkere en uitdagende stukken te leren. Op …

Leerlingenslagwerkgroep

Je kan niet vroeg genoeg beginnen met samen spelen. Om naast de muzieklessen ook deze vaardigheden te oefenen is de Leerlingslagwerkgroep opgericht. Het orkest is voor slagwerkleerlingen die muzieklessen volgen, maar nog geen diploma A hebben behaald. Zodra het diploma A behaald is mogen de leerlingen doorstromen naar de Junior Drum Performance.  Het Leerlingenorkest Slagwerk …