Het Harmonieorkest

Het Harmonie-orkest van Harmonie Sint Caecilia telt ongeveer zeventig muzikanten, met minimaal diploma B. Het orkest verzorgt jaarlijks een tiental concerten in de regio, meestal in samenwerking met andere korpsen. Daarnaast neemt men deel aan concertwedstrijden, waarin het muzikale niveau wordt beoordeeld. Het orkest speelt in de Eerste afdeling van de FKM. Vermeldenswaardig is de deelname aan het concours te Etten-Leur in 2011. Met een geweldig gemiddeld puntenaantal van bijna 88 bewees Sint Caecilia te kunnen presteren op dit hoge niveau voor harmonie-orkesten.

Concertreizen
Regelmatig heeft de harmonie een uitwisseling met andere orkesten. Het komt ook voor dat hiervoor een buitenlandse reis gemaakt wordt. Zo werd in 1999 Dotternhausen aangedaan, een dorp in Duitsland met een gezond verenigingsleven en waar de harmonie ook een belangrijke plaats inneemt. De orkesten bezochten elkaar sindsdien meerdere keren, het meest recent was het bezoek in juli 2014. Het harmonieorkest nam deel aan de georganiseerde muziekwedstrijden en won in alle categorieën met 96,7 punten.

Dirigent Johan Smeulders
Het harmonieorkest staat sinds 1 mei 2017 onder leiding van Johan Smeulders

Repetitie – Het Dorpshuis/grote zaal – maandag 20:15 tot 22:15 uur